تاریخ امروز : جمعه 1402/09/10
+ A -

کتاب دامپزشکی

آشنایی با بیماری های حیوانات خانگی 

مولفین :دکتر سید مرتضی رزاقی منش ، دکتر میلاد هدایتی

تاریخ چاپ : تابستان 98

                                                                      ادامه مطلب>

-----------------------------------------------------------------

تکنیک های انتقال رویال در حیوانات اهلی

گرد آوری و تدوین : دکتر احسان دهقانی ناژوانی

سال چاپ : 1395

                                                     ادامه مطلب>

----------------------------------------------------------------

آشنایی با بیماری های خرگوش

مترجمین : دکتر سید مرتضی رزاقی منش ،

دکتر مرضیه رحیمی نیت ، دکتر حمید علیدوستی ،

دکتر مانلی انصاری مود

سال چاپ : 1392                                            ادامه مطلب>

-----------------------------------------------------------------

سم شناسی و مسمومیت ها در حیوانات خانگی

تالیف : دکتر سید مرتضی رزاقی منش ، دکتر حمید علیدوستی ،

دکتر سید مهدی رجائی ،

سال چاپ :1392                                              ادامه مطلب>

--------------------------------------------------------------------------------------------

بیماری های خوکچه هندی

مترجمین : دکتر سید مهدی رزاقی منش ، دکتر سید مهدی رجائی ،

دکتر مانلی انصاری مود ،دکتر مرضیه رحیمی نیت

و دکتر محمود محسنی

سال چاپ 1394                                                ادامه مطلب>
------------------------------------------------------------------

بیماری کرم قلب در حیوانات خانگی

تالف : دکتر سید مرتضی رزاقی منش ، دکتر حمید علیدوستی ،

دکتر مجتبی رزاقی منش

سال چاپ1391                                                  ادامه مطلب>
------------------------------------------------------------------

( نژاد، مراقبت و نگهداری ، تغذیه ، رفتار شناسی ) خرگوش

مترجمین : دکتر سید مرتضی رزاقی منش ، دکتر حمید علیدوستی

و دکتر مرضیه رحیمی نیت

سال چاپ:1391                                                ادامه مطلب>
-------------------------------------------------------------------

راهنمای کاربردی پرورش و نگهداری نژاد های کبوتر

تالیف : دکتر رضا صافی  - دکتر امیر مسعود شهبازی 

سال چاپ :1393                                         ادامه مطلب >

 
Developed BY : Takcell