تاریخ امروز : جمعه 1402/09/10
+ A - 1394/07/20 چاپ
تعداد بازدید : 4173

گوشت و نکات بهداشتی پیرامون آن

بعد از تولد گوساله در دامداری ها اقدامات بهداشتی و مدیریتی و نکات بسیار مهمی وجود دارد که این حیوان تازه متولد شده در آینده تبدیل به دام سالم و با تولید مطلوب آقتصادی گردد .

 

کنترل تنفس:
-
بعد از خروج گوساله وضعیت تنفس آن را کنترل کنید ( تحریک سوراخ بینی با یک تکه کاه باعث تحریک تنفس خواهد شد.)
-
در حالت طبیعی فرورفتگی بیش از حد دنده یا خرخر کردن نبایدوجود داشته باشد.
-
سعی کنید مایعات مخاطی را از دهان و سیستم تنفسی گوساله خارج کنید.
-
در موارد سخت زایی لازم است گوساله را روی یک میله از پا به پایین آویزان کنید تا مواد مخاطی وارد شده به گلو خارج شوند.

خشک کردن گوساله:
-
برای خشک شدن گوساله را مدتیدر کنار مادر قرار دهید این کار علاوه بر خشک شدن گوساله، در به جریان انداختن خون در بدن گوساله بسیار اهمیت دارد. مگر اینکه که گاو شما مبتلا به بیماری باشد واحتمال انتقال آن از طریق لیسیدن به گوساله وجود داشته باشد ( مانند یون) . بنابراین در این مورد با دامپزشک خود مشورت کنید. - اگر به هر دلیلی این کارتوسط مادر انجام نمی شود، گوساله را با یک حوله خشک و تمیز خشک کنید

. ضدعفونی بند ناف:
-
برایجلوگیری از عفونت بند ناف ، بلافاصله بعد از تولد بند ناف را در مایع ضدعفونی مناسب ( محلول ید 7% ) فروبرید . - از بستن و گره زدن بند ناف خودداری کنید.
-
کار ضدعفونی را همراه با هر بار خوراندن آغوز تکرار کنید به این ترتیب بند ناف بطورطبیعی خشک شده و خواهد افتاد.

خوراندن آغوز: - ماک ( آغوز) چیست؟ماک یا آغوز اولین ترشح غده پستانی بعداز تولد است و منبع سرشاری از پروتئین ، عناصر معدنی و آنتی بادی ها بشمار می رود. مواد جامد آغوز تقریباً 2 برابر شیر معمولی است که بیشتر به بخش پروتئینی آن مربوط می باشد. این ماده مغذی معمولاً تا 6 دوشش اول بعد از تولد از پستان خارج می شوداما رفته رفته از مقدار مواد ایمنی زای آن کاسته می شود و ترکیبات آن به ترکیباتشیر کامل تبدیل می شود. طوری که میزان گلوبولینهای ایمنی در دوشش دوم و سوم نسبت به دوشش اول به ترتیب 30 و 70 درصد کاهش می یابد.
-
گوساله بر خلاف نوزاد انسانایمینوگلبولینها را از طریق جفت ( درشکم مادر ) دریافت نمی کند ولی در عوض اولین شیر گاو یا ماک حاوی گلبولینها ی ایمنی زا و بسیاری از موا د مغذی است که باید هرچه سریعتر توسط گوساله مصرف شود.- ایمونوگلبولینها مولکولهای پروتئینی بزرگی هستند که در گوساله ایجاد مصونیت در برابر بیماریهای مختلف می کند. - بلافاصله بعد از تولد گوساله در دیوارهروده گوساله منافذ بزرگی وجود دارد که به او قدرت جذب این مولکولهای بزرگ را بدون هضم می دهد.

...

- در حدود 12تا 24 ساعت اولیه زندگی گوساله این منافذ رفته رفته بسته میشوند و قدرت جذب این پروتئینهای بزرگ در روده بطور چشم گیری کاهش خواهد یافت.
-
در دادن آغوز مادر به گوساله هرگز درنگ نکنید. اولین آغوز باید در طول حداکثر نیم ساعت بعد از تولد به گوساله داده شود.
-
آغوز اولین دوشش بعد از زایمان دارایموا ایمنی زای بیشتری می باشند و در دوششهای بعدی از غلظت این موا کاسته میشود. بنابراین حداقل در 6 ساعت اول زندگی حتماً باید آغوز دوشش اول به گوساله ها خوراندهشود.
-
برای اطمینان از اینکه مواد ایمنی زا به اندازه کافی وارد بدن گوساله شده است در 8 ساعت اول زندگی هر 2 ساعت یکبار آغوز را به گوساله بدهید.
-
گوساله باید در اولین 12 ساعت عمر خود 8 تا 10 درصد وزن بدن آغوز دریافت کرده باشد.
-
سعی کنید ماک هر گاو را به گوساله خودش بخورانید.
-
به خاطر داشته باشیدماک گاو نسبت به ماک تلیسه مواد ایمنی زای بیشتری دارد. بنابراین اگر ماک گاو مسنسالمی را اضافه بر گوساله اش دارید می توانید به گوساله تلیسه خود بخورانید.
-
دمای آغوز در هنگام تغذیه باید درحدود دمای بدن باشد ( 38 الی 40 در جه سانتیگراد)
-
اگر گوساله تمایلی به خوردن آغوز ندارد بهتر است از خوراک دهنده مری استفادهکنید تا ماک اول حتماً به گوساله داده شود.
-
کیفیت ماک را کنترل کنید. برایاین کار می توانید از ماک سنج استفاده کنید.
-
ماک اضافی ( بخصوص در دوشش اول ) را در فریزر به صورت منجمد ذخیره کنید تا همواره ماک در دسترس داشته باشید. این کاردر مورد ماکهای با کیفیت خوب اهمیت بیشتری دارد.
-
آغوز را در ظروف پلاستیکیذخیره کنید. زیرا آغوز روی ظروف فلزی اثر می گذارد.
-
ظرف محتوی آغوز را دربستهنگهدارید.
-
هرچه مدت ذخیره آغوز بیشتر باشد، مواد غذایی آن بیشتر از بین میرود.
-
بعد از گذشت 24 ساعت از تولد هر چند قدرت جذب به پروتئینهای بزرگ به صفرمی رسد اما خوراندن آغوز حداقل به مدت 3 روز برای ایمنی دستگاه گوارش و رساندن موادمغذی به گوساله بسیار مهم است.
-
در این مدت سعی کنید گوساله را به خوردن شیربا سطل عادت دهید . در این کار حوصله زیادی باید به خرج داد.

 

دستگاه گوارش در گوساله

-


رشد و تکامل شکمبه:
- مادامی که گوساله با شیر تغذیه می شود، شکمبه توسعه نیافتهباقی می ماند.
-
با آغاز خوردن خوراک جامد، جمعیت میکروبی در شکمبه و نگاریمستقر شده و تکامل شکمبه آغاز می شود. این وضعیت اکثراً در 3 هفته اول پس از تولدایجاد می شود.
-
عوامل متعددی در نمو شکمبه و نگاری موثر می باشند . اسیدهایچرب فرار حاصل از تخمیر استارتر (کنسانتره مخصوص گوساله ها) در این مسئله مهمتریننقش را بازی می کند.
-
مصرف آب تازه در فراهم کردن محیط مناسب برای رشدمیکروارگانیسم ها بسیار مهم می باشد.
-
فعالیت شکمبه در سن 3 ماهگی همانندفعالیت آن در دام بالغ خواهد بود.


تغذیهگوساله های شیرخوار:
- هزینه تغذیه 55 تا 60 درصد هزینه هایپرورش تلیسه ها را در بر می گیرد. بنابراین تغذیه صحیح اهمیت زیادی در سوددهیگاوداری دارد. - تغذیه صحیح در زمان گوسالگی در رسیدن به موقع به وزن و قدتلقیح بسیار موثر است.

شیر:
-
بعد از اتمام دوره 3 روزه تغذیه با آغوز باید تغذیه با شیر یا شیر جانشین راآغاز کرد.
-
شیر کامل غذای مایع مرغوبی است که گوساله ها با تغذیه آن به خوبیرشد می کنند.
-
شیر گاوهارا بعد از درمان آنتی بیوتیک نمی توان فروخت در عوض میتوان به مصرف گوساله ها رساند.
-
گوساله نوزاد باید از شیر تازه مادر تغذیهنماید و شیر گاوهایی که از نظر ابتلا به امراض مسری مثل سل و بروسلولز مشکوک هستندباید جوشیده شود.
-
مصرف شیر گاوهای ورم پستانی در گوساله های ماده احتمالاًایجاد گاوهائی با ورم پستان یا کارتیه های کور می کند.
-
پاستوریزه کردن منجربهکاهش بیماری و افزایش سرعت رشد در گوساله ها قبل و بعد از شیر گیری شده.
-
پاستوریزه کردن منجربه کاهش اسهال در گوساله ها می شود.
-
اما پاستوریزه کردنبخصوص برای تعداد کم گوساله ها هزینه بر است.
-
مقدار شیری که باید به حیوانداده شود بستگی به وزن گوساله دارد .
-
مقدار شیر کامل و شیر جانشین آماده ، درحدود 10 در صد وزن بدن گوساله در نظر گرفته می شود.
-
شیر و جایگزین شیر بایددر درجه حرارت ثابت نزدیک درجه حرارت بدن تغذیه شود.
-
به درجه حرارت پایین شیربخصوص در محیط سرد توجه فراوان داشته باشید.
-
دقت در برنامه غذایی مقدار شیریکه در هر وعده باید گوساله مصرف نماید دارای اهمیت ویژه ای است.
-
اگر در یکوعده شیر کمتر و در وعده دیگر شیر بیشتری به حیوان داده شود ممکن است موجب نفخ معدهو سوء هاضمه شده ایجاد اسهال و دل درد وگاهی مواقع باعث تلف شدن حیوان گردد.
-
اگر شیر زیادی به گوساله خورانده شود باعث کاهش جذب و کسالت حیوان می شود.
-
مقدار چربی شیر ممکن است سبب دل درد و سوء هاضمه شود پس اگر شیری بیشتر از 4 % چربیداشت با افزودن آب گرم یا شیری که چربی اش گرفته شده باشد میزان چربی شیر را تقلیلمی دهیم.
شیر جایگزین:
-
شیر کامل غذایی است عالی . اما در صورت بالا بودن قیمت شیر در بازار می توان گوسالهها را با شیر جانشین تغذیه کرد. - محاسن جایگزین شیر عبارتست از :
-
یکنواختی محصول در روزهای متوالی
-
سهولت ذخیره
-
کنترلبیماری
-
سود اقتصادی
-
جایگزینهای شیر دو منشأ گیاهی و حیوانی دارند. بهاین موضوع در انتخاب شیر خشک توجه خاص داشته باشید.
-
بخصوص در یک ماه اولزندگی باید از شیر خشکی استفاده کرد که منشأ شیر داشته باشد.
-
در انتخاب شیرجایگزین شیر خود دقت نمائید.
-
پیشنهادهای مربوط به مخلوط کردن روی برچسب راباید به دقت اجرا کنید.
-
مخلوط کردن شیر جایگزین شیر باید تا موقعی ادامه یابدکه همه پودر در سوسپانسیون حل شده و تکه های یزرگ پودر در سطح یا ته ظرف باقینماند.
-
شیر جایگزین باید در آب معلق بماند و ته نشین نشود.
-
زیاد مخلوطشدن شیر خشک ایجاد کف زیاد و جدا شدن چربی و تشکیل یک لایه روغنی در سطح ظرف میکند.


خوراک آغازین:
-
مصرف زود هنگام خوراک خشک مهمترین عامل موثر در انتقال گوساله جوان از حالتمتابولیسم و هضم پیش از نشخوار به وضعیت حیوان نشخوار کننده بالغ می باشد.
-
فرآورده های تخمیر اسیدهای چرب فرار(VFA) بویژه اسیدهای پروپیونیک و بوتیریک که ازتخمیر کنسانتره حاصل می شوند، عامل رشد و تکامل بافتهای شکمبه می باشند.
-
بمحضاز شیر گرفتن گوساله و انتقال به خوراک جامد, مشکلات بیماری مخصوصا اسهال , روندکاهشی نشان می دهند .
-
محتوای پروتئین خام جیره آغازین باید در حدود 20 الی 22در صد در نظر گرفت.
-
میزان انرژی (NEL) جیره آغازین باید در حدود 9/1 باشد.
-
شکل فیزیکی بویژه اندازه ذرات خوراک در آماده سازی خوراکهای آغازین برایگوساله ها فوق العاده مهم می باشند. کنسانتره نباید زیاد آردی و نرم باشد زیرانتیجه عکس روی رشد شکمبه خواهد داشت.
-
حجم خوراک مایع تغذیه شده(بیشتر ازمقادیر مصرف ماده جامد) موجب کاهش مصرف خوراک می شود.
-
جثه حیوان و دسترسی بهآب نیز بر مصرف خوراک تاثیر دارند.
-
به ازای هر لیتر آب مصرفی بیشتر، مصرفخوراک خشک به میزان 82 گرم در روز افزایش می یابد و افزایش وزن هم به مقادیر 56 گرمبیشتر می شود.
-
کیفیت جیره مایع بر میزان مصرف خوراک خشک موثر است.
-
درگوساله هائی که شیر دریافت می کند تا بیش از 65% افزایش وزن بدن به میزان مصرفخوراک آغازین بستگی دارد و بعد از شیر گیری گوساله، باید انتظار داشت که تغییرات درمقادیر مصرف خوراک آغازین اثر زیادتری بر افزایش وزن گوساله داشته باشد.
-
گوساله های جوان باید تا حد ممکن در سنین اولیه به مصرف خوراک خشک تشویق شوند. اینامر برای تکامل پوشش شکمبه – نگاری مورد نیاز برای عملکرد خوب اهمیت اساسی دارد.
-
استقرار جمعیت میکروبی بستگی به پیش سازهایی دارد که خوراک خشک آنرا فراهم میکند.


علوفه:
- مصرف علوفه قبل از شیر گیری سبب کاهش سرعت تکامل پرزهای شکمبه می شود . چون اسیدهایچرب لازم برای رشد پاپیلاهای شکمبه را تولید نمی کند.
-
اما برای عادت دادنگوساله به مصرف علوفه بهتر است برگ یونجه را بعنوان بخش علوفه ای با کیفیت بالا ازحدود سن 2 ماهگی در اختیار گوساله قرار داد.

 

آب:
-
برای رشد و تکثیر میکروارگانیسمها نیاز بهیک محیط آبکی دارند. برای تأمین این محیط آب تازه و تمیز را در اختیار گوساله هاقرار دهید.
-
مصرف آب مصرف کنسانتره را بالا خواهد برد.
-
آب را می توانداز 3 روزگی و همراه با شروع مصرف جیره آغازین در اختیار گوساله ها قرار داد.


قطع شیر:
-
زمان قطع شیر وقتی است که گوساله شما 3 روز متوالی مقدار 5/1 الی 2 کیلوگرمکنسانتره را دریافت می کند. بنابراین برای اینکه بتوانید گوساله را زود از شیربگیرید، باید او را به خوردن بیشتر کنسانتره ترقیب کنید.
-
با مدیریت صحیحگوساله های هلشتاین را می توان در حدود 6 هفتگی از شیر گرفت.
-
در رمان قطع شیربه وضعیت بدنی گوساله توجه کنید. اگر گوساله شما لاغر است بهتر است چند روز دیگر بهدادن شیر به او ادامه دهید.
-
در زمان قطع شیر از سلامت گوساله مطمئن شوید.
-
گوساله را حداقل به مدت 5 روز بعد از شیر گیری تحت نظر داشته باشید تا مطمئنشوید قطع شیر به گوساله شما آسیبی نرسانده باشد.
-
قطع شیر به دو صورت ناگهانییا تدریجی انجام می شود . برای انتخاب این روشها در مزرعه خود با دامپزشک یاکارشناس خود مشورت کنید.

 

 اقدامات مدیریتی و بهداشتی

 

از بین بردن شاخ:
- از بین بردن شاخ برای کنترل بهتر گاوها و جلوگیری از صدماتاحتمالی صورت می گیرد.
-
این کار با خمیر ( پماد) شاخسوز انجام می شود.
-
از بین بردن شاخ باید در روز 7 الی 10 زندگی و با مشاهده تکمه شاخ باید انجام گیرد. این کار شوک و تنش کمتری در گوساله ایجاد می کند.
-
برای انجام کار ابتدا موهایاطراف تکمه شاخ را بتراشید، سپس پماد را به اندازه یک دوریالی روی تکمه شاخ قراردهید.
-
برای اینکه از جاری نشدن پماد به روی صورت و چشمها مطمئن شوید بهتر استاز وازلین دور تکمه شاخ استفاده کنید.
-
در استفاده از هر نوع پماد شاخسوز بهتراست دستورات روی برچسب پماد را بدقت مطالعه کنید.
-
در استفاده از پماد حتماًاز دستکش استفاده کنید.


قطع سرپستانکهایاضافی:
-
این کار باید در روز 7 الی 10 زندگی انجام شود.
-
تشخیص سرپستانک اضافی را به عهده دامپزشک یا تکنسین باتجربه بگذارید.
-
برایقطع سرپستانکها اضافی حتماً تمام نکات بهداشتی را رعایت کنید.


جلوگیری از عادت مکیدن:
- جا دادن گوساله ها در جایگاه انفرادی و استفاده از سطل تا حدزیادی باعث از بین رفتن عادت مکیدن می شود .
-
گاهی این عادت در بعضی گوساله هامشاهده می شود که ممکن است در سنین بالاتر نیز مشاهده شود. این موضوع بخصوص درگوساله های ماده اهمیت دارد چراکه مکیدن پستان یک گوساله توسط گوساله ای که عادت بهمکیدن دارد علاوه بر افزایش انتقال عوامل بیماریزای احتمالی باعث ورم پستان و گاهیکوری پستان می شود.
-
برای جلوگیری از این عادت، وسیله ای وجود دارد که به بینیگوساله وصل می شود که در موقع مک زدن باعث ناراحتی در خود و گوساله دیگر در موقعمکیدن می شود.


جایگاه گوساله:
-
جایگاه گوساله باید جایی بنا شود که بتوان به آسانی فضولات آنرا خارج نمود.
-
جایگاه گوساله باید به نحوی باشد که دسترسی به مواد بستر و غذا باشد.
-
گوساله نباید دور از نظر باشد . بهترین محل نزدیک زایشگاه و یا در کنار آن است .
-
برای جلوگیری از انتشار بیماری باید جایگاه گوساله را کمی دوراز جایگاهدامهای بالغ بنا نمود.
-
جهت گوساله دانی باید به نحوی باشد که زهکشی در آنبخوبی صورت گیرد و بادهای زمستانی زیاد به داخل آن نفوذ نکند و در تابستان حداقلنور خورشید و در زمستان حداکثر نور خورشید به داخل آن بتابد.
-
لایه نازک عایقکمک می کند تا حرارت در زمستان کمتر به خارج نفوذ کند و در تابستان نیز خیلی گرمنشود.
-
تهویه در جایگاه گوساله حیاتی است که می تواند طبیعی یا مصنوعی توسطهواکشها در جایگاه بسته حاصل شود. تهویه کافی و دایمی باعث کنترل رطوبت ، حرارت وبو در جایگاه در طول سال می شود...

 

علائم تهویه

- جمع شدن قطرات آب زیر سقف و دیوارها
-
یخ زدن آنها در فصلسرد
-
بوی زننده
-
رطوبت زیاد
-
اغلب ساختمانهای گوساله دانی طوریساخته می شوند که برای خروج هوا قدری فاصله بین سقف و دیوارها وجود داشته یاشد.اینکار به تهویه کمک می کند.
-
در جایگاه باز جریان حرکت هوا باید از سمت گوسالهدانی به سمت دامهای بالغ باشد و در جایگاه بسته دستگاههای تهویه باید طوری کارگذاشته شوند که هوای داخل جایگاه دامهای بالغ به طرف دامهای بالغ کشیده شود.
-
برای پخش یکنواخت گرما و اجتناب از خیس و کثیف شدن کف جایگاه ، باید شیب مناسب درکف ایجاد گردد و ادرار و آب ناشی از شستشو دورن فاضلاب ریخته شود و به خارج هدایتگردد.
-
کف بهتر است از بتون ساخته شود که با شیب مناسبی به فاضلاب منتهی گردد.
-
به طور کلی زایشگاه و گوساله دانی احتیاج به نظافت بیشتری دارند .بنابراینطرح ساختمانی در آنها باید به نحوی باشد که تمیز کردن آنها آسان باشد.
-
بستردر جایگاه گوساله از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد.
-
کاه غلات ( بلند یا خردنشده) دارای رنگ روشن ، بوی خوب و قابلیت جذب رطوبت مناسب است و بستر خوب وگرمی راتشکیل می دهد.
-
اگر قیمت کاه بالاست ، پوست خرد شده درخت ، خاک اره ، تراشهچوب و غیره را میتوان به کار برد. اما تا حد امکان از این مواد استفاده نکنید.
-
بستر باید حتی الامکان هر روز تعویض شده و قسمتهای مرطوب آن برداشته شود.
-
جایگاه انفرادی برای گوساله ها بسیار مناسبتر از آغلهای گروهی می باشند.
-
در جایگاه انفرادی گوساله ها باید از اجرام ، تغییر ناگهانی درجه حرارت ورطوبت محافظت شوند.
-
آغلهای انفرادی به دودسته ثابت (بتونی)و متحرک( اغلبفلزی)تقسیم می شوند.


-
از مزایای جایگاه انفرادی می توان به موارد زیراشاره کرد:


-
عدم تماس گوساله ها باهم که موجب کاهش گسترش عواملبیماریزا به حداقل ممکن می شود.
-
امکان بازدید هر رأس گوساله را به منظوردریافت حالات سلامتی یا بیماری آنها با آسانی فراهم می کند .
-
از مکیدن نافگوساله بوسیله یکدیگر جلوگیری می نماید.
-
امکان تمیز ، شستشو و ضد عفونی نمودنجایگاه به آسانی فراهم می شود.
-
می توان کف آن را بوسیله بستری از کاه یا کلشکاملاً خشک و پاک نگهداشت.
-
جیره یا شیر هر گوساله را می توان به میزان جثههرگوساله به آسانی در اختیار آن قرار داد.
-
از بروز بیماریهای تنفسی در اثرجایگاه مرطوب و پخش میکروبها جلوگیری می کند.
-
البته لازم به ذکر استجایگاههای انفرادی تعدا گارگر بیشتری را لازم دارد.


- خصوصیات جایگاهانفرادی:
این جایگاه باید در سطحی قرار گیرند که عمل زهکشیدر آن بخوبی صورت گیرد.
ظرف غذا(علوفه و کنسانتره ) باید در داخل آغل قرارگیرد.
برای ایجاد تهویه مناسب در تابستان بهتر است در قسمت بالای دیوار عقبجایگاه دریچه ای ایجاد گردد که براحتی باز و بسته گردد.

- ابعاد جایگاه انفرادی ثابت را معمولا به صورت زیر در نظر میگیرند:
120
سانتی متر عرض
180
سانتی متر طول
5
سانتی متر شیب در کف بهسمت فاضلاب
-
ابعاد جایگاه انفرادی متحرک این مقادیر کمتر می باشدو معمولاًبرای ساختن این نوع جایگاهها از میله های فلزی استفاده می شود که کف آن را با موادبستری مناسب می پوشانند. از این آغلها بخصوص در یک هفته اول که گوساله ها حساسهستند می تواند مورد استفاده قرار گیرند.این آغلها کار پرورش گوساله ها را بامشکلات بهداشتی بسیار کمتری میسر می سازد. بخصوص که این آغلها براحتی قابل شستشوبوده و ضد عفونی کردن و شعله دادن آن راحتتر می باشد. معمولا تعدادی از این آغلهایانفرادی را دریک فضای بسته در شرایط کنترل شده قرار می دهند که گوساله ها در یکهفتهاول زندگی که دوره بحرانی است تحت کنترل بیشتری باشند. بعد از تخلیه باکس از گوسالهباید باکس رابدقت شستشو و ضدعفونی کرد.
-
از روش مناسب برای مبارزه با حشراتاستفاده کنید.
-
گوساله ها را باید بعد گرفتن از شیر ( 1 هفته بعنوان استرس ازشیر گیری در نظر گرفته می شود) از جایگاه انفرادی خارج کرده و در آغلهای گروهی درگروه سنی بالاتر قرار داد.در این جایگاهها معمولا 3 تا 5/3 متر مربع فضا ، برای هررأس گوساله در نظر گرفته می شود.
-
پس از تخلیه آغل از یک گوساله و قبل از قراردادن گوساله دیگر در آن در صورت متحرک بودن باید محل آنرا را تغییر داد و در صورتثابت بودن باد بستر و کف آنرا کاملاً جمع آوری و ضدعفونی نمود و حدود 15 سانتی مترسنگ آهک خرد شده در آن قرار داد ( سنگ آهک برای ضد عفونی کف و جذب رطوبت بسیارمناسب می باشد.
-
کف جایگاه باید قابلیت تمیز کردن کافی باشد چون در پیشگیری ازبیماری مفصلی بسیار موثر است.طی 3 روز اول زندگی بویژه در 24 ساعت اول ناف راهمناسبی برای ورود عفونت است و بدیهی است که احتمال استقرار عفونت در یک بستر خیس وکثیف بسیار بیشتر از یک بستر خشک و تمیز است.
-
جای ظرف آّب و کنسانتره باید درجایگاه انفرادی در نظر گرفته شود و براحتی قابل دسترس باشد.

نظرات 0
ارسال نظر:
  • 0/1000
  •  
Developed BY : Takcell