تاریخ امروز : پنجشنبه 1396/01/03

عبد نوروز مبارک باد

برآمد باد صبح و بوی نوروز
به کام دوستان و بخت پیروز
مبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روز
عبد نوروز مبارک باد

انتخاب دو نفر از اعضای فعال و خبره در حرفه دامپزشکی بعنوان عضو محقق هیئت بدوی انتظامی

انتخاب دو نفر از اعضای فعال و خبره در حرفه دامپزشکی بعنوان عضو محقق هیئت بدوی انتظامی


جلسه هیئت بدوی انتظامی نظام دامپزشکی استان روز دوشنبه مورخ 95/12/23 برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی نظام دامپزشکی استان جلسه هیئت بدوی انتظامی نظام دامپزشکی استان روز دوشنبه مورخ 95/12/23ساعت 17 با حضور اکثریت اعضاء در محل نظام دامپزشکی برگزار گردید .


جلسه کارگروه استانی ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی روز دوشنبه مورخ 95/12/23 برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی نظام دامپزشکی استان پنجمین جلسه کارگروه استانی ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی روز دوشنبه 95/12/23 ساعت 15با حضور اکثریت اعضاء در محل نظام دامپزشکی برگزار گردید .


 جلسه کارگروه استانی ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی روز دوشنبه مورخ 24/11/95 برگزارگردید

به گزارش روابط عمومی نظام دامپزشکی استان چهارمین جلسه کارگروه استانی ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی روز دوشنبه مورخ 24/11/95 ساعت 16 با حضور کلیه اعضا در محل نظام دامپزشکی استان برگزار گردید .


برگزاری همایش ملی کاربرد داروهای طبیعی و گیاهی در دامپزشکی  مورخ 27 و 28 بهمن ماه 1395

به گزارش روابط عمومی نظام دامپزشکی استان اصفهان همایش ملی کاربرد داروهای طبیعی و گیاهی در دامپزشکی و همایش منطقه ای دامپزشکی سنتی در روزهای 27 و 28 بهمن ماه 1395برگزار می گردد .


 جلسه رتبه بندی و تائید صلاحیت مسئولین فنی بهداشتی روز چهارشنبه مورخ 20/11/95 برگزار گردید

یازدهمین جلسه رتبه بندی و تائید صلاحیت مسئولین فنی بهداشتی روز چهارشنبه مورخ 20/11/95 برگزار گردید.


دوره آموزشی راهکارهای مدیریتی در حفظ و سلامت پستان در گله های گاو شیری برگزار شد

دوره آموزشی راهکارهای مدیریتی در حفظ و سلامت پستان در گله های گاو شیری با همکاری شرکت رویان دارو در مورخ 95/11/14 برگزار شد .


دوره آموزشی اصول و مبانی GMP در صنایع وابسته دامپزشکی
دوره آموزشی اصول و مبانی GMP در صنایع وابسته دامپزشکی در مورخ 95/11/06 برگزار شد .
برگزاری جلسه شورای نظام دامپزشکی استان مورخ 95/11/03

به گزارش روابط عمومی نظام دامپزشکی استان اصفهان جلسه شورای نظام دامپزشکی روز یکشنبه مورخ 95/11/03 ساعت 17 با حضور کلیه اعضا در محل نظام دامپزشکی استان برگزار گردید .


دوره آموزشی تفسیر نتایج لوکوگرام در دام بزرگ در مورخ 95/10/30 برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی نظام دامپزشکی استان اصفهان دوره آموزشی تفسیر نتایج لوگرام در دام بزرگ در مورخ 95/10/30 با تدریس دکتر سید حامد شیرازی بهشتی متخصص کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی در محل نظام دامپزشکی استان برگزار گردید .


رعایت موازین بهداشتی و قرنطینه ای جهت پیشگیری از شیوع بیماری های تنفسی از جمله آنفلوانزای فوق حاداصول و مبانی GMP در صنایع وابسته به دامپزشکی
برگزاری دوره آموزشیاصول و مبانی GMP در صنایع وابسته به دامپزشکی مورخ 95/11/06
Developed BY : Takcell