تاریخ امروز : جمعه 1396/06/31

دوره مدیریت و درمان جراحی انواع فتق در دام های کوچک برگزار شد.

دوره آموزشی مدیریت و درمان انواع جراحی در دام های کوچک روز پنجشنبه مورخ 96/06/23 برگزار گردید .


 دوره مدیریت و درمان جراحی انواع فتق در دام های کوچک برگزار شد.

برگزاری دوره مدیریت و درمان جراحی انواع فتق در دام های کوچک

برگزاری دوره مدیریت و درمان جراحی انواع فتق در دام های کوچک مورخ 96/06/23


دهمین جلسه کمیته کارگروه استانی ماده 2 روز یکشنبه مورخ 96/06/12 برگزار گردید

 دهمین جلسه کمیته کارگروه استانی ماده 2 روز یکشنبه مورخ 96/06/12 برگزار گردید


اقدامات بهداشتی لازم درخصوص پیشگیری از شیوع بیماری تب برفکی

اقدامات بهداشتی لازم درخصوص پیشگیری از شیوع بیماری تب برفکی


برگزاری دوره آموزشی پرورش و بهداشت بیماری های زنبور عسل بصورت تئوری و عملی

برگزاری دوره آموزشی پرورش و بهداشت بیماری های زنبور عسل بصورت تئوری و عملی

مورخ 15 و 96/06/16


مساعدت حداکثری سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع ماده 169

مساعدت حداکثری سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم برای شاغلان حرفه دامپزشکی


فراخوان عضویت در کمیسیون های تخصصی سازمان بهداشت جهانی دام OIE

فراخوان عضویت در کمیسیون های تخصصی سازمان بهداشت جهانی دام OIE


دوره آموزشی مدیریت پیشگیری و درمان بیماری های تک یاخته ای خونی در نشخوارکنندگان  برگزار گردید
دوره آموزشی مدیریت پیشگیری و درمان بیماری های تک یاخته ای خونی در نشخوارکنندگان برگزار گردید
	پیشنهادها و مطالبات دامپزشکی از دولت در ایستگاه وزارت جهاد کشاورزی

پیشنهادها و مطالبات دامپزشکی از دولت در ایستگاه وزارت جهاد کشاورزی


برگزاری دوره آموزشی مدیریت پیشگیری و درمان بیماری های تک یاخته ای خونی در نشخوارکنندگان

برگزاری دوره آموزشی مدیریت پیشگیری و درمان بیماری های تک یاخته ای خونی در نشخوارکنندگان مورخ 96/05/19

 


جلسه شورای نظام دامپزشکی استان اصفهان روز یکشنبه مورخ 96/05/08برگزارگردید.


جلسه شورای نظام دامپزشکی استان اصفهان روز یکشنبه مورخ 96/05/08برگزارگردید. 


جلسه رتبه بندی و تائید صلاحیت کارشناسان بهداشتی بازدید از اماکن دامی

جلسه رتبه بندی و تائید صلاحیت کارشناسان بهداشتی بازدید از اماکن دامی


اطلاعیه

پذیرش دانشجو در دوره کاردان بهداشتیار دامپزشکی در دانشگاه جامع علمی کاربردی


Developed BY : Takcell