تاریخ امروز : پنجشنبه 1395/12/05

برگزاری همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام

به گزارش روابط عمومی نظام دامپزشکی استان اصفهان همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام در روزهای 4 و 5 اسفند ماه 1395 در مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  با همکاری نظام دامپزشکی استان اصفهان برگزار می گردد .
برگزاری همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام

 جلسه کارگروه استانی ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی روز دوشنبه مورخ 24/11/95 برگزارگردید

به گزارش روابط عمومی نظام دامپزشکی استان چهارمین جلسه کارگروه استانی ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی روز دوشنبه مورخ 24/11/95 ساعت 16 با حضور کلیه اعضا در محل نظام دامپزشکی استان برگزار گردید .


برگزاری همایش ملی کاربرد داروهای طبیعی و گیاهی در دامپزشکی  مورخ 27 و 28 بهمن ماه 1395

به گزارش روابط عمومی نظام دامپزشکی استان اصفهان همایش ملی کاربرد داروهای طبیعی و گیاهی در دامپزشکی و همایش منطقه ای دامپزشکی سنتی در روزهای 27 و 28 بهمن ماه 1395برگزار می گردد .


 جلسه رتبه بندی و تائید صلاحیت مسئولین فنی بهداشتی روز چهارشنبه مورخ 20/11/95 برگزار گردید

یازدهمین جلسه رتبه بندی و تائید صلاحیت مسئولین فنی بهداشتی روز چهارشنبه مورخ 20/11/95 برگزار گردید.


دوره آموزشی راهکارهای مدیریتی در حفظ و سلامت پستان در گله های گاو شیری برگزار شد

دوره آموزشی راهکارهای مدیریتی در حفظ و سلامت پستان در گله های گاو شیری با همکاری شرکت رویان دارو در مورخ 95/11/14 برگزار شد .


دوره آموزشی اصول و مبانی GMP در صنایع وابسته دامپزشکی
دوره آموزشی اصول و مبانی GMP در صنایع وابسته دامپزشکی در مورخ 95/11/06 برگزار شد .
برگزاری جلسه شورای نظام دامپزشکی استان مورخ 95/11/03

به گزارش روابط عمومی نظام دامپزشکی استان اصفهان جلسه شورای نظام دامپزشکی روز یکشنبه مورخ 95/11/03 ساعت 17 با حضور کلیه اعضا در محل نظام دامپزشکی استان برگزار گردید .


دوره آموزشی تفسیر نتایج لوکوگرام در دام بزرگ در مورخ 95/10/30 برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی نظام دامپزشکی استان اصفهان دوره آموزشی تفسیر نتایج لوگرام در دام بزرگ در مورخ 95/10/30 با تدریس دکتر سید حامد شیرازی بهشتی متخصص کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی در محل نظام دامپزشکی استان برگزار گردید .


رعایت موازین بهداشتی و قرنطینه ای جهت پیشگیری از شیوع بیماری های تنفسی از جمله آنفلوانزای فوق حاداصول و مبانی GMP در صنایع وابسته به دامپزشکی
برگزاری دوره آموزشیاصول و مبانی GMP در صنایع وابسته به دامپزشکی مورخ 95/11/06
دوره آموزشی تفسیر نتایج لوکوگرام در دام بزرگ
برگزاری دوره آموزشی تفسیر نتایج لوکوگرام در دام بزرگ مورخ 95/10/30.
دهمین جلسه رتبه بندی و تائید صلاحیت مسئولین فنی بهداشتی روز دوشنبه مورخ 13/10/95برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی نظام دامپزشکی استان اصفهان دهمین جلسه رتبه بندی و تائید صلاحیت مسئولین فنی بهداشتی روز دوشنبه مورخ 13/10/95 ساعت 17 با حضور کلیه اعضاء در محل نظام دامپزشکی استان برگزار گردید.


	اعتراض سازمان نظام دامپزشکی به پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی ارشد بهداشت آبزیان
اعتراض سازمان نظام دامپزشکی به پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی ارشد بهداشت آبزیان
Developed BY : Takcell